สถานการณ์ COVID-19
สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำวันที่ 09 ธันวาคม 2566

ผู้ติดเชื้อรายใหม่

ราย

บุคลากร
นักศึกษา
รักษาหาย
333
บุคลากร
นักศึกษา
44
289
ติดเชื้อเหลือ
6
บุคลากร
นักศึกษา
6
0
user image
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก