ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
สถิติการเข้าใช้งาน
สถิติรับ-ส่งแบบตาราง
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ให้เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง aynfe@ayutt.nfe.go.th
 
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง | รับ
5400 29 พ.ค. 66 ทั่วไป  การต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป บุคลากร กศน.อำเภอนครหลวง|1
5399 29 พ.ค. 66 ทั่วไป  การต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป บุคลากร กศน.อำเภอบ้านแพรก|1
5398 24 พ.ค. 66 ทั่วไป  แจ้งให้รับเงินสมทบส่วนที่เกินจำนวนคืน บุคลากร กศน.อำเภอบางซ้าย|1
5397 24 พ.ค. 66 ทั่วไป  แจ้งให้รับเงินสมทบส่วนที่เกินจำนวนคืน บุคลากร กศน.อำเภอบางบาล|1
5396 24 พ.ค. 66 ทั่วไป  ส่งสำเนาสัญญาจ้าง บุคลากร กศน.อำเภอมหาราช|1
5395 22 พ.ค. 66 ทั่วไป  แจ้งเกณฑ์การประเมินส่วนราชการตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง |13
5394 22 พ.ค. 66 ทั่วไป  การส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2566 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง |14
5393 22 พ.ค. 66 ทั่วไป  ประชาสัมพันธ์ทำเนียบนศ.กศน.ที่ได้รับการคัดเลือก กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 16 แห่ง |16
5392 21 พ.ค. 66 หนังสือเวียน  จัดสรร งปม.2566 ค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต (อำเภอ/ห้องสมุด) 4 เดือน กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 16 แห่ง |16
5391 21 พ.ค. 66 หนังสือเวียน  จัดสรร งปม.2566 ค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต กศน.ตำบล 4 เดือน กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 16 แห่ง |16
5390 21 พ.ค. 66 หนังสือเวียน  จัดสรร งปม2566 Co Learning Space ไตรมาส 3 กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 2 แห่ง |2
5389 19 พ.ค. 66 ทั่วไป  สรุปผลคะแนนการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2565 และการเพิ่มจำนวนผู้เข้าสอบ 1/2566 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง |16
5388 19 พ.ค. 66 ทั่วไป  แจ้งปฏิทินการรายงานข้อมูลและสถิติของสำนักงาน กศน.ปีการศึกษา 2566 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง |16
5387 19 พ.ค. 66 ทั่วไป  แก้ไขคำสั่งย้าย บุคลากร กศน.อำเภออุทัย|1
5386 18 พ.ค. 66 ทั่วไป  จัดสรร งปม.2566 โครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ไตรมาส 3 กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา|1
5385 18 พ.ค. 66 ทั่วไป  การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.(การอ่านออกเขียนได้) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง |16
5384 18 พ.ค. 66 ทั่วไป  ขอความร่วมมือนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ.2565 ไปปรับใช้ฯ กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง |16
5383 18 พ.ค. 66 ด่วนที่สุด  ส่งตัวบุคคลปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งพนักงานราชการ บุคลากร กศน.อำเภอบ้านแพรก|1
5382 18 พ.ค. 66 ด่วนที่สุด  ส่งตัวบุคคลปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งพนักงานราชการ บุคลากร กศน.อำเภอเสนา|1
5381 18 พ.ค. 66 หนังสือเวียน  จัดสรร งปม.2566 ศูนย์ฝึกอาชีพฯ (ไตรมาส 3) กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 16 แห่ง |16
5380 18 พ.ค. 66 ทั่วไป  การบริหารจัดการพื้นที่ google Drive ภายใต้โดเมน @dei.ac.th กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 16 แห่ง |16
5379 15 พ.ค. 66 ทั่วไป  การจัดส่งข้อมูลนักศึกษาเพื่อเข้ารับการทดสอบ N-NET ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง |16
5378 12 พ.ค. 66 ทั่วไป  ขอเชิญประชุม อำนวยการ 16 แห่ง |16
5377 11 พ.ค. 66 ด่วนที่สุด  ส่งตัวบุคคลปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งพนักงานราชการ บุคลากร กศน.อำเภออุทัย|1
5376 11 พ.ค. 66 ด่วนที่สุด  การมอบหมายให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่กำหนดในสัญญาจ้าง บุคลากร กศน.อำเภอบ้านแพรก|1
5375 10 พ.ค. 66 ด่วนที่สุด  เชิญร่วมบันทึกเทป สายใย กศน. งานพัสดุ กศน.อำเภออุทัย|1
5374 10 พ.ค. 66 ด่วนที่สุด  เชิญร่วมบันทึกเทป สายใย กศน. งานพัสดุ กศน.อำเภอท่าเรือ|1
5373 10 พ.ค. 66 ด่วนที่สุด  เชิญร่วมบันทึกเทป สายใย กศน. งานพัสดุ กศน.อำเภอวังน้อย|1
5372 10 พ.ค. 66 ด่วนที่สุด  เชิญร่วมบันทึกเทป สายใย กศน. งานพัสดุ กศน.อำเภอบางซ้าย|1
5371 10 พ.ค. 66 ทั่วไป  ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเกษตรอัจฉริยะด้วยเทคโลโนยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 5 แห่ง |5
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System