ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
สถิติการเข้าใช้งาน
สถิติรับ-ส่งแบบตาราง
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ให้เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง aynfe@ayutt.nfe.go.th
 
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง | รับ
2799 22 ก.พ. 62 ทั่วไป  ขออนุมัติไปราชการ กศน.อำเภอบางบาล สารบรรณกลาง| -
2798 22 ก.พ. 62 ด่วนที่สุด  การพิจารณาชุมชนต้นแบบฯ เพื่อเข้าร่วมแสดงผลการดำเนินงานและจัดนิทรรศการ กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 16 แห่ง |13
2797 22 ก.พ. 62 ด่วนที่สุด  การพิจารณาชุมชนต้นแบบฯ เพื่อเข้าร่วมแสดงผลการดำเนินงานและจัดนิทรรศการ กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา ยกเลิก|ยกเลิก
2796 21 ก.พ. 62 หนังสือเวียน  จัดสรร งปม.2562 ค่าสาธารณูปโภค (ไตรมาส 3-4) กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 16 แห่ง |14
2795 18 ก.พ. 62 ทั่วไป  ขอเชิญร่วมคณะนิเทศไตรมาส 2 กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยา กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา กศน.อำเภออุทัย|1
2794 15 ก.พ. 62 ทั่วไป  ขออนุมัติไปราชการ กศน.อำเภอบางบาล สารบรรณกลาง| -
2793 14 ก.พ. 62 ทั่วไป  การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักรียนที่มีระหัสประจำตัวซ้ำซ้อนภาคเรียนที่ 2/2561 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 15 แห่ง |15
2792 14 ก.พ. 62 หนังสือเวียน  การจัดทำรายงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธธยา พ.ศ.2562 กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 16 แห่ง |16
2791 14 ก.พ. 62 ด่วนที่สุด  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคลากร 16 แห่ง |16
2790 14 ก.พ. 62 หนังสือเวียน  จัดสรร งปม. 2562 โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Famer กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 16 แห่ง |16
2789 14 ก.พ. 62 ทั่วไป  ตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์และสัญญาณอินเทอร์เน็ต กศน.ตำบล ในโครงการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 16 แห่ง |16
2788 14 ก.พ. 62 ด่วนที่สุด  ประชุมชี้แจงแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ 16 แห่ง |16
2787 13 ก.พ. 62 ทั่วไป  ขอให้ทบทวนโครงการ บุคลากร กศน.อำเภอมหาราช|1
2786 13 ก.พ. 62 ด่วนที่สุด  การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2562 บุคลากร 16 แห่ง |16
2785 13 ก.พ. 62 ทั่วไป  โครงการ"ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด"ปี62 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 16 แห่ง |16
2784 12 ก.พ. 62 ด่วนที่สุด  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก บุคลากร 16 แห่ง |16
2783 11 ก.พ. 62 หนังสือเวียน  จัดสรร งปม. 2562 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 16 แห่ง |16
2782 8 ก.พ. 62 ทั่วไป  ขอเชิญร่วมงานมหกรรมเกษตรธรรมชาติครั้งที่ ๒๑ กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ กศน.อำเภอผักไห่|1
2781 8 ก.พ. 62 ทั่วไป  ขอเชิญร่วมงานมหกรรมเกษตรธรรมชาติครั้งที่ ๒๑ กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ กศน.อำเภอบางบาล|1
2780 5 ก.พ. 62 ทั่วไป  การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ 16 แห่ง |16
2779 5 ก.พ. 62 ทั่วไป  รายงานวันลาเดือน มกราคม กศน.อำเภอผักไห่ สารบรรณกลาง| -
2778 5 ก.พ. 62 ทั่วไป  ส่งแบบสรุปผลการประเมินระดับกับการรู้หนังสือของนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 กศน.อำเภอบ้านแพรก สารบรรณกลาง| -
2777 5 ก.พ. 62 ด่วนที่สุด  สำรวจนักศึกษาที่ประสงค์จะเลือกตั้งก่อน กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 16 แห่ง |16
2776 5 ก.พ. 62 ด่วนที่สุด  สำรวจนักศึกษาที่ประสงค์จะเลือกตั้งก่อน กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ยกเลิก|ยกเลิก
2775 5 ก.พ. 62 ทั่วไป  ส่งรายงานวันลาข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และการรายงานสรุปการไปราชการ ผอ.ประจำเดือน มกราคม 2562 กศน.อำเภอท่าเรือ สารบรรณกลาง| -
2774 5 ก.พ. 62 ทั่วไป  ส่งรายงานวันลาข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และการรายงานสรุปการไปราชการของ ผอ. ประจำเดือน มกราคม 2562 กศน.อำเภอท่าเรือ สารบรรณกลาง| -
2773 4 ก.พ. 62 ด่วนที่สุด  ประชุมผู้บริหารประจำเดือนกุมภาพันธ์ (เพิ่มเติม) บุคลากร 16 แห่ง |16
2772 1 ก.พ. 62 ทั่วไป  การคัดเลือกเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชนภายใต้ระบบเชื่อมแหล่งเรียนรู้ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 16 แห่ง |16
2771 30 ม.ค. 62 ทั่วไป  การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 16 แห่ง |16
2770 30 ม.ค. 62 ทั่วไป  ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 บุคลากร 16 แห่ง |16
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System