สถิติการเข้าใช้งานระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
PBB (อำเภอเพระนครฯ-บางปะอิน-บางบาล-ผักไห่)
กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา : 1934 ครั้ง ( ส่ง 36 / รับ 1441 )กศน.อำเภอบางปะอิน : 2132 ครั้ง ( ส่ง 5 / รับ 1410 )กศน.อำเภอบางบาล : 1183 ครั้ง ( ส่ง 85 / รับ 1431 )
กศน.อำเภอผักไห่ : 1619 ครั้ง ( ส่ง 6 / รับ 1430 )
บ้านแพน (อำเภอเสนา-บางไทร-บางซ้าย-ลาดบัวหลวง)
กศน.อำเภอเสนา : 1796 ครั้ง ( ส่ง 1 / รับ 1448 )กศน.อำเภอบางไทร : 1212 ครั้ง ( ส่ง 34 / รับ 1409 )กศน.อำเภอบางซ้าย : 1036 ครั้ง ( ส่ง / รับ 1378 )
กศน.อำเภอลาดบัวหลวง : 1169 ครั้ง ( ส่ง 33 / รับ 1382 )
บ้านราชเรือหลวง (อำเภอบ้านแพรก-มหาราช-ท่าเรือ-นครหลวง)
กศน.อำเภอบ้านแพรก : 1460 ครั้ง ( ส่ง 95 / รับ 1373 )กศน.อำเภอมหาราช : 2335 ครั้ง ( ส่ง 175 / รับ 1428 )กศน.อำเภอท่าเรือ : 1325 ครั้ง ( ส่ง 12 / รับ 1416 )
กศน.อำเภอนครหลวง : 1394 ครั้ง ( ส่ง 17 / รับ 1401 )
พุทธรักษา (อำเภอภาชี-วังน้อย-อุทัย-บางปะหัน)
กศน.อำเภอภาชี : 1387 ครั้ง ( ส่ง 33 / รับ 1366 )กศน.อำเภอวังน้อย : 1133 ครั้ง ( ส่ง 46 / รับ 1401 )กศน.อำเภออุทัย : 1814 ครั้ง ( ส่ง 3 / รับ 1385 )
กศน.อำเภอบางปะหัน : 1222 ครั้ง ( ส่ง 2 / รับ 1422 )