สถิติการเข้าใช้งานระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
PBB (อำเภอเพระนครฯ-บางปะอิน-บางบาล-ผักไห่)
กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา : 2028 ครั้ง ( ส่ง 36 / รับ 1526 )กศน.อำเภอบางปะอิน : 2271 ครั้ง ( ส่ง 5 / รับ 1494 )กศน.อำเภอบางบาล : 1236 ครั้ง ( ส่ง 89 / รับ 1513 )
กศน.อำเภอผักไห่ : 1684 ครั้ง ( ส่ง 6 / รับ 1518 )
บ้านแพน (อำเภอเสนา-บางไทร-บางซ้าย-ลาดบัวหลวง)
กศน.อำเภอเสนา : 1878 ครั้ง ( ส่ง 1 / รับ 1532 )กศน.อำเภอบางไทร : 1280 ครั้ง ( ส่ง 34 / รับ 1494 )กศน.อำเภอบางซ้าย : 1093 ครั้ง ( ส่ง / รับ 1460 )
กศน.อำเภอลาดบัวหลวง : 1243 ครั้ง ( ส่ง 33 / รับ 1464 )
บ้านราชเรือหลวง (อำเภอบ้านแพรก-มหาราช-ท่าเรือ-นครหลวง)
กศน.อำเภอบ้านแพรก : 1575 ครั้ง ( ส่ง 100 / รับ 1456 )กศน.อำเภอมหาราช : 2431 ครั้ง ( ส่ง 176 / รับ 1510 )กศน.อำเภอท่าเรือ : 1431 ครั้ง ( ส่ง 12 / รับ 1501 )
กศน.อำเภอนครหลวง : 1450 ครั้ง ( ส่ง 17 / รับ 1481 )
พุทธรักษา (อำเภอภาชี-วังน้อย-อุทัย-บางปะหัน)
กศน.อำเภอภาชี : 1481 ครั้ง ( ส่ง 33 / รับ 1448 )กศน.อำเภอวังน้อย : 1196 ครั้ง ( ส่ง 46 / รับ 1483 )กศน.อำเภออุทัย : 1870 ครั้ง ( ส่ง 3 / รับ 1470 )
กศน.อำเภอบางปะหัน : 1269 ครั้ง ( ส่ง 2 / รับ 1506 )